Na čo si dať pozor, keď zvažujete odklad splátok.

11.05.2020

Kedy je odklad splátok správnym riešením? Kedy sa vôbec neodporúča? Nevyjde ma príliš draho, ak oň požiadam? Má zmysel o odklad požiadať, aj keď ho momentálne nepotrebujem? Odpovede nájdete v článku.

Štát v snahe zmierniť nepriaznivé následky Koronavírusu na ekonomiku krajiny ale aj rozpočet bežných ľudí prijal opatrenia. 

Jedným z nich je aj možnosť požiadať banky o odklad splátok hypoték, spotrebných úverov na obdobie až 9 mesiacov. Splátku lízingov u nepodnikateľov možno odložiť o 6 mesiacov.

Stane sa zo mňa dlžník?

Odklad splátok je bez negatívneho zápisu do úverového registra, takže keď v budúcnosti požiadate banku o nový úver alebo o refinancovanie, nemali by ste byť považovaní za dlžníka.

Avšak, vec sa má tak, že nik dnes nevie, či banky predsa len nezohľadnia túto skutočnosť pri posudzovaní Vašej situácie, keď budete neskôr žiadať o úver, či refinancovanie .

Kedy v žiadnom prípade neodporúčam odklad splátok?

Požiadaním o odklad splátok veriteľovi signalizujete, že ste v núdzi a nemáte  finančnú rezervu na preklenutie momentálnej situácie. 

Plánujete v blízkej budúcnosti (do 2 rokov) kúpu nového bývania a budete potrebovať peniaze? Alebo budete potrebovať financovať rekonštrukciu bývania? 

Zjednodušene povedané, pokiaľ budete v dohľadnej dobe od banky niečo chcieť, mohol by odklad splátok zhoršiť Vaše šance, prípadne znemožniť získanie hypotéky, spotrebného úveru či refinancovania už existujúcich úverov. 


Kedy odklad splátok určite odporúčam?

Stratili ste príjem úplne alebo jeho podstatnú časť a nedokážete splácať svoje mesačné záväzky? V tomto prípade je odklad splátok namieste. Toto riešenie je tu presne pre takéto núdzové situácie. 

Nevyjde ma odklad splátok v konečnom dôsledku draho?

Je dôležité vedieť, že 9 mesiacov bez platenia nebude úplne zadarmo. Toto obdobie sa bude úročiť a nahromadený úrok sa zohľadní v období, keď začnete opäť splácať. Nižšie v článku nájdete vzorový príklad.

Odklad splátok možno urobiť dvojakým spôsobom. Po uplynutí obdobia, kedy ste mali splácanie úveru pozastavené:

  • mesačná výška splátky sa nezmení, ale predĺži sa doba splácania.
  • doba splatnosti ostane rovnaká, ale mesačná výška splátky sa zvýši.

Vzorové príklady pri odklade splátok


Príklad 1 -Hypotéka:

Zostatok Hypotéky: 60 000 €

Úroková sadzba: 1,1% p.a.
Do splatenia ostáva 25 rokov (300 mesačných splátok)
Koniec splácania: Máj 2026

Predĺženie doby splatnosti
s pôvodnou mesačnou splátkou 

Teraz platíte mesačne: 228,85 €

Budete platiť mesačne: 230,74 €
Koniec splácania:  Február 2046
Celkovo preplatíte:  9 221,38 €
Čo je o 566,40 € viac oproti pôvodnému splácaniu.

Mesačne zaplatíte o 1,89€ viac.
+Úver budete splácať o 9 mesiacov dlhšie

Zvýšenie mesačnej splátky

a ponechanie pôvodnej doby splatnosti

Teraz platíte mesačne: 228,85 €

Budete platiť mesačne: 236,94 €
Koniec splácania: Máj 2045
Celkovo preplatíte 8 949,37 €
Čo je o 294,40 € viac oproti pôvodnému splácaniu.

Mesačne zaplatíte o 8,09€ viac.
Doba splatnosti sa nezmení.


Príklad 2 -Spotrebný úver:

Zostatok Hypotéky: 10 000 €
Úroková sadzba: 8% p.a.
Do splatenia ostáva 7 rokov (84 mesačných splátok)
Koniec splácania: Máj 2026

Predĺženie doby splatnosti pôvodnou mesačnou splátkou

Teraz platíte mesačne: 155,86 €
Budete platiť mesačne: 165,21 €
Koniec splácania: Február 2028
Celkovo preplatíte: 3 877,97 €
Čo je o 785,55 € viac oproti pôvodnému splácaniu.


Mesačne zaplatíte o 9,35€ viac.
+Úver budete splácať o 9 mesiacov dlhšie.

Zvýšenie mesačnej splátky ponechanie pôvodnej doby splatnosti

Teraz platíte mesačne: 155,86 € 
Budete platiť mesačne: 180,06 €
Koniec splácania: Máj 2027
Celkovo preplatíte 3 504,29 €
Čo je o 412,07 € viac oproti pôvodnému splácaniu.
Mesačne zaplatíte o 24,20€ viac.
Doba splatnosti sa nezmení.

Ako si v daných príkladoch  môžete všimnúť, k dramatickému zvýšeniu splátok po odklade nedochádza. Ak predĺžite splatnosť úveru o dobu trvania odkladu, splátka sa navýši o pár eur. Pohroma pre Váš rodinný rozpočet nehrozí. 

Takže môžem  požiadať o odklad splátok, aby som si ušetril nejaké peniaze?

Ak by sme vychádzali z našej hypotéky v príklade 1, za 9 mesiacov by ste si  mohli ušetriť 2059€  na splátkach a mesačne by Vás to stálo 1,89€.  

A to vôbec nie je vysoká cena za danú sumu.  Určite je vhodné vytvoriť si v danej situácii finančnú rezervu (ak ju ešte nemáte) a toto je jedna z možností. Isteže aj takto sa dá usporiť na dovolenku, či na iný účel.

Ste ale dostatočne disciplinovaný/disciplinovaná a naozaj tieto peniaze ušetríte a nerozhádžete? Túto otázku si musí zodpovedať každý sám. 

Ako bolo spomenuté vyššie v tomto článku, banka Vás ani po požiadaní o odklad splátok v tejto mimoriadnej situácii  za nedisciplinovaného dlžníka považovať nebude.

Môže to ale zohľadniť v momente, keď budete žiadať o ďalšie financovanie resp. refinancovanie v blízkej budúcnosti.

Preto by som túto cestu zvolil len v prípade, iba ak viem, že od banky v dohľadnej dobe žiadne ďalšie peniaze potrebovať nebudem.

Autor článku:

Lukáš Gavaľa - odborník na úverové produkty, finančný sprostredkovateľ  a realitný investor v jednej osobe, ktorý Vám rád pomôže vyťažiť z Vaších finančných možnosti maximum.