2. pilier? Založte si ho. Nič nestojí a prinesie Vám viac peňazí.

30.07.2020

Nevyužitím existencie 2. piliera sa každý z nás pripravuje o vyšší dôchodok. Prečo sa jednoznačne oplatí ho mať a ako si druhý pilier nastaviť, aby zarábal peniaze? 

To, čo odvediete štátu sa Vám môže z časti vrátiť späť. 

Z každej Vašej mzdy platíte príspevok do fondu starobného poistenia. Sú to peniaze, ktoré ste štátu povinní odviesť. Z týchto peňazí sociálna poisťovňa následne vypláca starobné dôchodky súčasným seniorom. Takto funguje naše starobné dôchodkové poistenie alebo tzv. prvý pilier.

Predstavte si, že približne jednu tretinu z tejto sumy nemusíte odovzdať štátu ale presmerujete na Váš osobný dôchodkový účet. Tieto peniaze sa Vám zhodnocujú a vďaka nim bude Váš starobný dôchodok vyšší. Možno o 100, 200 či viac eur. Toto je podstata dôchodkového sporenia, ktorému hovoríme aj 2. pilier. 


Ak je Vaša hrubá mzda 1000€, z toho 180€ (18%) odvádzate do fondu dôchodkového poistenia. Po založení 2. piliera je to už len 130€ (13%) a 50€(5%) si odkladáte na Váš osobný dôchodkový účet (2. pilier).

V konečnom dôsledku bude výška Vášho dôchodku vyššia, lebo sa bude skladať z dvoch čiastkových dôchodkov. Klasický starobný dôchodok (1. pilier) + renta z 2. piliera.

Do druhého piliera môžete vstúpiť do dovŕšenia 35. roku života. Ak ste z neho už raz vystúpili, keďže štát v minulosti túto možnosť ponúkal, znovuotvorenie 2.piliera už nie je možné.

Je dôležité dodať, že príspevky do 2. piliera sa Vám zhodnocujú, keďže sú zainvestované v dlhopisových, akciových alebo indexových fondov. Pri správnom zvolení investičnej stratégie sa môžu vklady na Vašom osobnom dôchodkovom účte zhodnotiť pri dlhodobom horizonte aj o viac než dvojnásobok.

Peniaze z 2. fondu sú dediteľné. V prípade, že ich nevyčerpáte, poslúžia Vašim blízkym, čo sa o dôchodku z prvého piliera povedať nedá.


Ako si otvorím 2. pilier?

Kontaktujte jednu z 5 dôchodkových správcovských spoločností (DSS) alebo vyhľadajte odborníka, ktorý Vám poradí, ktorej zo spoločností sa oplatí Vaše peniaze zveriť a ako ich zainvestovať. Odporúčam si vybrať spoločnosť, ktorá investuje do globálnych indexových fondov, ktoré vykazujú dlhodobo najvyššiu výkonnosť. Keďže Vaše peniaze budú zainvestované dlhodobo, nemusíte sa obávať dočasných výkyvov trhov, ktoré môžu priebežne ovplyvniť zhodnocovanie peňazí na Vašom dôchodkovom účte.  


Môžem zmeniť DSS?

Ak výsledky Vašej DSS zaostávajú za výsledkami konkurenčnej DSS, môžete ju zmeniť. Nestojí Vás to nič a vrelo to odporúčam . Stačí osobne navštíviť Sociálnu poisťovňu a vyžiadať akceptačný list. Ten vám Sociálna poisťovňa vydá na počkanie bez poplatku, ak uplynuli viac ako 2 roky od vášho vstupu do 2. piliera, prípadne viac ako 1 rok od vášho posledného prestupu a zároveň, ak o akceptačný list nežiadate viac ako 1x ročne. V opačnom prípade si sociálna poisťovňa za vydanie akceptačného listu účtuje poplatok 16€.  

S akceptačným listom môžete vstúpiť do ľubovoľnej DSS a Vaše úspory budú prenesené zo starej do novej spoločnosti. Tu chcem zdôrazniť, aby ste si nastavili správne investičnú stratégiu a nepripravili sa tak o možnosť zhodnotenia, ktoré finančné trhy ponúkajú.

Chcete sa mať na dôchodku dobre? Začnite na tom pracovať už dnes.   

Maximálne využite potenciálu nášho štátneho dôchodkového systému, ktorý sa skladá z 3 pilierov, je prvý krok k dosiahnutiu dôstojného dôchodku. Žiaľ, iba to nestačí, ak si chcete zabezpečiť súčasný životný štandard.  Začnite budovať bohatstvo, ktoré Vám dokáže časom generovať ďalší príjem, alebo poslúži ako rezerva, z ktorej budete môcť v prípade potreby čerpať.

Možností je veľa. Akcie, fondy, nehnuteľnosti, drahé kovy či ďalšie formy investícii. Hľadajte informácie a dozviete sa. Svoju budúcnosť si začíname tvoriť dnes a je dôležité nebyť voči nej ľahostajný.


Autor článku:

Lukáš Gavaľa - odborník na úverové produkty, finančný sprostredkovateľ  a realitný investor v jednej osobe, ktorý Vám rád pomôže vyťažiť z Vaších finančných možnosti maximum.